Osaamme valmennuksen, tunnemme asiakaskäyttäytymisen ja huomioimme apteekkikohtaiset erityistarpeet.
Rakennamme valmennuskokonaisuudet kokemuksemme, havaintojemme ja apteekin toiveiden pohjalta.

Osaamme valmennuksen, tunnemme asiakaskäyttäytymisen ja huomioimme apteekkikohtaiset erityistarpeet. Rakennamme valmennuskokonaisuudet kokemuksemme, havaintojemme ja apteekin toiveiden pohjalta.

Nykytilan analyysi

Onko henkilökunta aktiivisena asiakaspalvelussa, odottelemassa reseptiasiakkaita vai jossain ihan muualla? Saako asiakas nopeasti mitä haluaa, vai sen mitä tarvitsee? Esitelläänkö tuotteita vai tarjotaanko ratkaisuja? Ulkopuolinen silmä on armoton! Palvelun kontaktipisteiden, varsinaisten palvelutuokioiden ja koko palvelupolun tarkalla havainnoinnilla pääsemme alkuun muotoillessamme apteekkinne palvelua entistä asiakaslähtöisemmäksi ja liiketoimintaa paremmin tukevaksi.

Valmennuksen suunnittelupalaveri

Emme tarjoa kaikille samaa eri paketissa, joten apteekin erityispiirteiden ja odotusten huomiointi käydään tarkasti läpi. Kerromme toki ehdotuksemme, mitä voi usein helpostikin valmennuksella muovailla. Apteekin johto ei myöskään seuraa valmennusta vain sivusta, vaan erityisesti proviisorista pyritään rakentamaan aktiivinen myynnin ja palvelun esimies. Ja tällä kertaa ei vain lukuja seuraamalla, vaan ihmisiä johtamalla! Annamme tähänkin varmasti selkeät työkalut!

Valmennuspäivät

Perinteisestä luokkahuonevalmennuksesta siirtyy käytäntöön arviolta noin 5%. Me haluamme enemmän. Maksimaalisen valmennustehokkuuden varmistamme valmentamalla paikan päällä omassa apteekissanne ja aitoja asiakastilanteita hyödyntäen. Kukaan ei pääse piiloon selän taakse, eikä unohda asioita matkalla luentosalista työpaikalle. Työn ilo, henkilökohtainen koutsaus ja positiivisuus ovat valmentajiemme tärkeimmät työkalut.

Kertauspäivä(t):

Matkalla aina jotain unohtuu… Ei huolta, nostamme aktiivisuuden taas tekemisen keskiöön haastamista ja hauskuutta unohtamatta. Apteekin johto on tällä kertaa erityishuomiossa. Katsotaan yhdessä mihin päästy ja mitä tulee vielä treenata. Tehdään taas tosissaan, vaikka ei vakavissaan!