Kasvattaa OTC & vapaakaupan myyntiä eettisesti kestävästi

 • Lisämyynnistä luonnollinen osa henkilökunnan päivittäistä työtä
 • Ei tyydytä myymään vain sitä, mitä asiakas pyytää, vaan kartoitetaan aina asiakkaan todellinen tarve
 • Asiantuntijuuden kautta tehtävä myynti myös reseptitiskissä

Lisää asiakastyytyväisyyttä

 • Henkilökohtainen huomiointi lisää asiakkaiden luottamusta ja sitoutumista apteekin palveluun
 • Yli-/alipalvelemisen sijaan tasalaatuisuutta ja syvyyttä kaikkiin asiakaskohtaamisiin

Luo kokemuksia työn merkityksellisyydestä sekä antaa työkaluja henkilöstön osaamisen laajempaan hyödyntämiseen

 • Pelkän reseptin toimittamisen sijaan keskustelua, ongelman ratkaisua sekä asiakkaan terveyden & hyvinvoinnin tukemista
 • Hiljaisen tiedon/onnistumisten systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen päivittäiseksi toimintatavaksi

Tuo valmentavan otteen apteekin myynnin johtamiseen

 • Selkeät työkalut yksilöiden ja ryhmän päivittäiseen johtamiseen
 • Pelkän nopean palvelun sijaan johtamisen keskiöön tulee laadukkaan, sisältörikkaan ja ripeän palvelun kehittäminen
 • Valmennus ei jää kertaluontoiseksi projektiksi, vaan luo apteekkiin jatkuvaa harjoittelukulttuuria hyvän johtamisen avulla

Kustannustehokas tapa kehittää henkilöstön myynti- ja asiakaspalvelutaitoja

 • Lähivalmennusmetodilla henkilöstöä ei tarvitse irrottaa päivittäisestä työvuorosta erilliseen valmennukseen
 • Lisämyyntiä jo valmennuspäivien aikana, ensimmäisestä valmennuspäivästä lähtien

Lisämyyntiä jo ensimmäisestä valmennuspäivästä lähtien.